Publikationer

Socialpsykiatri
Kartläggning av stöd till psykiskt funktionshindrade inom FoU Nordväst

Kartläggningen är sammanställd av uppgifter från deltagare i Nätverket för handläggare inom socialtjänstpsykiatrin i Nordvästkommunerna. Uppgifterna gäller hösten 2005. Bakgrunden till sammanställningen är en ambition att försöka ge en bild av socialpsykiatrins förutsättningar i de olika kommunerna. I diskussioner om hur gruppen psykiskt funktionshindrade definieras, och hur deras behov beskrivs har det framkommit att organisationstillhörighet, samarbete mellan och över gränserna samt kommunernas tillgång av egna verksamheter har stor betydelse. Kommentarer och kompletteringar från ett möte med berörda chefer inom kommunerna har lagts till i kartläggningen.