Publikationer

Socialpsykiatri
Social ekonomi – en väg mot förändring?

Projektet Dataverkstad Väntorp i Solna Stad är ett utvecklingsprojekt inom social ekonomi och miljö
som pågått från och med december 2005 till och med juni 2007. Verksamheten är deltagarstyrd i form
av ett socialt arbetskooperativ för personer med psykiska och sociala funktionshinder.
Samverkansparter är Studieförbundet Vuxenskolan Solna-Sundbyberg, Försäkringskassan samt
socialförvaltningarna i Solna och Sundbyberg. Verksamheten samfinansieras av dessa tillsamman med
medel från Europeiska Social-Fonden (ESF). Under projekttiden har 25 personer deltagit. 17 personer
var aktiva i projektet vid tiden för utvärderingen