Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Öppna jämförelser i socialtjänsten – varför, hur och till vilken nytta?

Öppna jämförelser är en form av datainsamling baserad på indikatorer där Socialstyrelsen samlar in data från kommunala och landstingskommunala verksamheter och resultaten görs allmänt tillgängliga. Genom att jämföra sig med andra kommuner ska man kunna få syn på vad som verkar fungera bra (benchmarking) och kanske förbättra sin egen verksamhet. Enligt Socialstyrelsens och SKL:s webbsidor ska Öppna jämförelser kunna medverka till demokrati genom att förstärka medborgarinflytandet, mäta kvalitet, bidra till verksamhetsutveckling och utgöra underlag för en evidensbaserad praktik inom socialtjänstområdet. Dessa fyra punkter kallas i texten för nationella målsättningar.