Publikationer

Socialt arbete - övrigt
Vad är verksamhet i handledning? - en kvalitativ undersökning

Christina Löwenborg och Lisbeth Nilsson, FoU-rapport