Uppmärksamma ert arbete här!

Dela med er av goda exempel på vår hemsida.

Publicera på vår hemsida

Använd vår hemsida för att sprida information och goda exempel.

 


 


Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Vill du dela med dig av:

 • En nyhet som exempelvis berör utvecklingsarbete inom socialtjänsten
 • Ett informationsmaterial eller en publikation
 • Information om en föreläsning eller seminarium
 • Något annat spännande som händer i nordvästkommunerna!

 

Gör så här:

 1. Klicka på länken nedan.
 2. Fyll i formuläret som består av fyra delar:
  • Rubrik, ingress och text
  • Taggar och kontaktperson
  • Ladda upp filer
  • Faktaruta vid publicering av rapport
 3. Du får sedan ett mejl med information om publiceringen och hur du ändrar eller kompletterar ditt bidrag.