Att möta det mångkulturella

Seminarium

Kontaktperson


Tore Svendsen

Utredare


Är Sverige ”Landet annorlunda”?

FoU Nordväst och Järfälla har tillsammans tagit fram ett utbildningskoncept som genomförs i seminarieform.

Under seminariet beskrivs några centrala teman kring ett mångkulturellt förhållningssätt och bemötande inom socialtjänsten.

Kontakta oss för mer information och för att boka tid för seminariet.