Information för nyanställda

Seminarium

Vid informationstillfället presenteras FoU Nordvästs verksamhet, arbetssätt och aktuella projekt. Vi kommer även att diskutera hur du i ditt arbete ska kunna samverka med oss i strävan efter en kunskapsbaserad socialtjänst.

Föranmälan krävs.Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Datum

12 april 2018

Plats

FoU Nordväst, Oppegårdsstråket 12 i Sollentuna

Tid

09.30 - 11.00