Seminarium om mottagningsfunktioner i den sociala barnavården

Evenemang

Seminariet vänder sig främst till chefer och andra nyckelpersoner inom IFO:s barn- och ungdomsenheter i nordvästkommunerna.

Under seminariet presenterar vi bland annat resultatet från en organisationskartläggning av mottagningsfunktioner för barn och unga i nordvästkommunerna. Därefter följer en gemensam diskussion med utgångspunkt i den kartläggning som presenterats.

  • Hur tar vi vara på resultaten?
  • Vilka frågor väcks?
  • Hur kan vi arbeta vidare kring frågor om mottagning och utredning?


Kontaktperson

Ylva Weitz

Forskare


Datum

17 april 2018

Plats

FoU Nordväst, Oppegårdsstråket 12 i Sollentuna

Tid

9.30 - 11.30