Barn och föräldrar som lever i hemlöshet

Halvdagsseminarium

I en rapport från Socialstyrelsen (2017) påpekas att hemlösheten ökar, inte minst bland gruppen föräldrar med barn under 18 år. Jämfört med år 2011 har andelen ökat med 60 procent, vilket innebär att ungefär 24 000 barn i Sverige lever i akut hemlöshet. Som även Rädda Barnen och FoU Södertörn uppmärksammar är detta ett flerdimensionellt problem som kräver såväl nationella som kommunala insatser.

Barns rätt till trygga uppväxtvillkor lyfts fram i såväl Socialtjänstlagen som Barnkonventionen – trots detta finns det stora kunskapsluckor- vilka är de hemlösa barnen och deras föräldrar – hur är stödet, insatserna och samverkan utformat? Seminariet, riktar sig till chefer och handläggare som möter målgruppen, varvar aktuell kunskap med gruppdiskussioner om nuläget och framtida strategier som krävs för att stödja dem som drabbas och bryta spiralen med allt fler familjer i utanförskap.

Med bl.a. Tove Samzelius (Rädda Barnen & doktorand i Socialt arbete vid Malmö Högskola), Eva Nyberg (FoU Södertörn) & Palle Storm (Socialhögskolan Stockholm)

Föranmälan krävs.Martin Åberg

Utredare


Datum

12 juni 2018

Plats

FoU Nordväst, Oppegårdsstråket 12 i Sollentuna

Tid

08.30 - 12.00 (fika 08.30-09.00)