Publikationer

Försörjningsstöd
Sammanställning och analys av utvecklingsområden inom ekonomiskt bistånd

Den här rapporten beskriver två gemensamma utvecklingsområden inom ramen för ÖJ-arbetet 2016.

- Arbetssätt för klienter som har försörjningshinder på grund av ohälsa.

- Rutiner med barn- och ungdomsvården.