Publikationer

Missbruk & beroende
Kartläggning av öppenvården i Stockholms nordvästra kranskommuner

Öppenvård eller med ett annat ord hemmaplanslösningar har funnits på agendan inom den kommunala missbruksvården sedan 1990-talet. Den förändrade inriktningen inom missbruksvården byggde bland annat på forskningsöversikter som noterat att institutionsvård hade begränsad eller ingen effekt. Utöver dessa forskningsrön fanns en alltmer utbredd uppfattning om att strävan att förändra livssituationen/livsstilen bör ske i hemmiljön. Utifrån denna insikt ”att lära människor handskas med hemmiljön” bedömdes det både av forskare men även av professionen socialarbetare som angeläget att på hemmaplan utveckla utbudet av öppenvårdsinsatser.