Publikationer

Barn, unga & familj
_Undervisning om socialtjänsten i skolan. Lärarhandledningen Soc för unga som stöd för en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. Utvärdering av pilotprojekt.

I Sollentuna kommun har socialtjänst, skola och ungdomar samarbetat i ett projekt för att skapa en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. En del i projektet har varit att skapa en webbplats för barn och unga med information om socialtjänsten. En annan del har varit att skapa en lärarhandledning som stöd för skolans undervisning om socialtjänsten – i syfte att sprida kunskap om socialtjänsten till alla barn och ungdomar i Sollentuna kommun. Lärarhandledningen är nära kopplad till webbplatsen och tillsammans utgör dessa ett led i att stärka det förebyggande arbetet inom socialtjänstens verksamhet. FoU Nordväst har följt kommunens arbete med att utveckla former för undervisning om socialtjänsten i skolan. I den här utvärderingsrapporten presenteras erfarenheter och lärdomar från det pilotprojekt där lärarhandledningen har tagits fram och provats i Gärdeskolans SO-undervisning. Efter pilotprojektet fortsätter FoU Nordväst nu att följa arbetet med att implementera lärarhandledningen i kommunens övriga skolor.