Publikationer

Socialt arbete - övrigt
_Uppföljning av 6-timmars arbetsdag. Att leda en verksamhet under förändrade organisatoriska förutsättning.

Under de senaste åren har Äldreenheten och Enheten för funktionsnedsättning i Järfälla kommun brottats med hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal. För att vända trenden och öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare implementerades projektet 6 timmars arbetsdag i oktober 2017.
Projektet pågick under en 8-månadersperiod och avslutades i maj 2018. På uppdrag av Järfälla kommun har FoU Nordväst följt upp enhetschefers och gruppledares upplevelser av att leda verksamheten under projekttidens förändrade organisatoriska förutsättningar. Denna rapport är tänkt att komplettera den utvärdering som genomförs av Järfälla kommun internt.