FoU Nordväst publicerad i The British Journal of Social Work

Nyhet inom Barn, ungdom & familj

Kontaktperson

Henrik Karlsson

Utredare

 

För kontakt med Henrik - hör av er till FoU-chef


FoU Nordväst publicerad i The British Journal of Social Work

 

Henrik Karlsson, Gunilla Avby och Tore Svendsen publicerade nyligen en artikel i prestigefulla The British Journal of Social Work om ett performance management-system (prestationsledningssystem), kallat Quality Assessment of the Triangle (QUAT). QUAT utvärderar hur väl dokumentationen av BBIC-triangeln i barnavårdsutredningar uppnår Socialstyrelsens dokumentationskrav. QUAT betonar vikten av att besvara frågeställningar, samla in relevant information för att analysera behovet av insatser, att planera insatserna samt analysera föräldrarnas förmåga i relation till behoven som framkommit i utredningen. QUAT kan användas för att stimulera en lärande miljö på arbetet genom att ge socialsekreterare kontinuerlig feedback på sitt arbete och möjlighet till professionell reflektion. Det är nu också möjligt att utvärdera interventioner som syftar till att förbättra socialtjänstens dokumentation.

 


Av: Henrik Karlsson, Gunilla Avby och Tore Svendsen

QUAT—a Tool for Evaluating the Quality of Core Assessments in Child-Protection Investigations