Hur gör evidens nytta för brukare?

IFO-övergripande uppdrag

Informationsmaterial om forskningsprojektet

Hur gör evidens nytta för brukare?

Kontaktperson

Gunilla Avby

FoU-chef & forskare


Vi söker några verksamheter som vill ingå i en pilot!

Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar. Ett forskningsprojekt som finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska Institutet, 2019-2021.

Kort om projektet

Socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens. Att använda evidensbaserade insatser har dock visat sig vara svårt. Det gäller särskilt när insatsen inte går att använda exakt såsom den är designad. Då blir det upp till de professionella att balansera följsamhet till insatsen med anpassningar till den kontext där den ska användas. Hanteringen av anpassnings- och följsamhetsdilemmat blir avgörande för hur eller vilka insatser brukare erbjuds. I slutänden styr detta om socialtjänstens insatser är effektiva, jämlika, säkra, tidsenliga och personorienterade. Även om dilemmat är ständigt närvarande i det sociala arbetet, finns idag inget strukturerat beslutsstöd för hur detta ska hanteras i det dagliga arbetet.

Denna forskning syftar till att undersöka hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras i socialtjänsten och hur ett strukturerat beslutsstöd kan påverka hanteringen av dilemmat. Fokus är att förstå hur beslutsstödet kan stödja professionella i att identifiera kärnkomponenter i insatserna, förstå skillnader mellan sin egen kontext och kontexten där insatsen har tidigare använts samt göra anpassningar som stämmer överens med insatsens mål.

LÄS MER I INFORMATIONSMATERIALET!