Boka in 19 november 2019!

Socionomdagen i nordväst

Boka in 19 november 2019

 

Välkommen till en heldag på Sollentuna Bio!

Socionomdagen i nordväst arrangeras årligen av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Konceptet är en heldag på Sollentuna Bio med program som löper parallellt i två salonger. Här ges praktiker i nordväst möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt. Andra presentatörer kan vara forskare, aktuella personer (t.ex. författare) och särskilt inbjudna personer från myndigheter.

Socionomdagen i nordväst brukar locka ca. 300 personer och det är en dag full av nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande presentationer och inte minst bio-popcorn!

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Kom när det passar!

Evenemanget vänder sig främst till de som arbetar i socialtjänsten i de åtta nordvästkommunerna.

Varmt välkomna!


Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare
Vi hoppas ha programmet klart innan sommaren.

Arbetar du i någon av nordvästkommunerna och har något spännande att presentera? Hör av dig!