Samverkan för trygghet

Publikation

Kontaktperson

Tore Svendsen

Utredare


Samverkan för trygghet – Projekt Tureberg och Edsberg i Sollentuna kommun

År 2016 ägde en rad oroligheter, skjutningar, skadegörelse och bränder rum i kommundelarna Tureberg och Edsberg i Sollentuna kommun, vilket gjorde att upplevelser av oro och otrygghet bland allmänheten ökade. Oroligheterna bekymrade bostadsbolagen, polis och socialtjänst och ledde dessutom till betydande samhälleliga kostnader. Läget ansågs allvarligt och accentuerade behovet av att sätta in olika insatser för att stävja en fortsatt negativ utveckling.
Den här rapporten är resultatet av två års följeforskning av ett samverkansprojekt i Tureberg och Edsberg, ett trygghetsprojekt som genomfördes i aktuella kommundelar år 2017–2018. I fokus har just samverkan stått – dels projektsamverkan internt inom kommunen och med externa aktörer som polis och bostadsföretag, dels implementeringen av samverkansmodellen EST som utvecklats av BRÅ för att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i socialt utsatta områden.


Av: Tore Svendsen

Samverkan för trygghet - Projekt Tureberg och Edsberg i Sollentuna kommun