Fem Trianglar

Publikation inom Barn, ungdom & familj

Kontaktperson


Henrik Karlsson

Utredare

 

För kontakt med Henrik - hör av er till FoU-chef


Vad är Fem Trianglar?

Fem Trianglar är ett verktyg för att stärka analysen i barnavårdsutredningar som tagits fram av Henrik Karlsson, utredare på FoU Nordväst. Verktyget hjälper socialsekreterare att skapa en sammanhållen utredning som väger samman risk- och skyddsfaktorer, formulerar en riskprognos över barnets hälsa och utveckling, identifierar de centrala behoven och bedömer vad som är möjligt att åstadkomma för att förbättra barnets situation. Manualen som här presenteras är tänkt att vara en praktisk hjälp som guidar socialsekreterare genom analysarbetet. Rikligt med exempel ges för att göra det så lätt som möjligt att ta till sig verktyget. Tanken är att komplettera BBIC med ett praktiskt verktyg, inte att lägga till ytterligare ett arbetssätt eller metod.

En ny och omarbetad upplaga kommer att arbetas fram under våren 2020.

 

Vill du veta mer eller pröva Fem Trianglar?

Kontakta oss!Av: Henrik Karlsson

Fem Trianglar - Manual

Av: Henrik Karlsson

Fem Trianglar - Arbetsmaterial