Vad gör FoU Nordväst 2020?

Nyhet

Kontaktpersoner


Sofi Hedman

Utredare


FoU Nordväst 2020

Vill ni veta mer om vad vi gör på FoU Nordväst? Förutom att följa vår hemsida, nyhetsbrev och Facebook så besöker vi gärna er ute i kommunerna och berättar om nystartade och pågående studier/projekt och hur man gör för att bli medforskare hos oss. Är det något särskilt som ni vill veta mer om? Vi bedriver t ex intressant praktiknära forskning tillsammans med KI, arbetar med systematisk uppföljning, implementering, Karlstadsmodellen och andra sätt att jobba med barn och ungas delaktighet. Passa på att bjuda in oss till ert APT, frukostmöte, FoU café eller andra möten där ni träffas.Anna Gärdegård

Forsknings- och utvecklingsledare