Barns rätt till bostad

Seminarium

Att inte ha ett hem och istället leva i tillfälliga osäkra bostäder. Hur påverkar det tillvaron för barnen? Hur många är de? FoU Nordväst har kartlagt situationen för barn i akut hemlöshet i nordvästkommunerna.
Seminariet, som riktar sig till politiker, chefer och handläggare som möter målgruppen, varvar aktuell kunskap, goda exempel och gruppdiskussioner. Vilka strategier krävs för att stödja dem som drabbas och bryta spiralen med allt fler barn i tillfälliga boenden?
På seminariet återger vi vad kartläggningen av hemlösa barn (enligt Socialstyrelsens definition 4) visade. Tove Samzelius (Rädda Barnen och Malmö högskola) berättar om hur barns hemlöshet ser ut nationellt och internationellt och hur olika åtgärder kan se ut. Järfälla och Upplands Väsby har i sitt arbete kommit långt i att motverka hemlöshet. De berättar hur.

Föranmälan krävs.Martin Åberg

Utredare


Datum

6 mars 2020

Plats

FoU Nordväst, Oppegårdsstråket 12 i Sollentuna

Tid

9.00 - 12.00