Vilka delar av BBIC dokumenteras?

Publikation inom Barn, ungdom & familj

Kontaktperson


Henrik Karlsson

Utredare


Vilka delar av BBIC dokumenteras?

En studie från Stockholm stad.

I den här rapporten undersöks vilka delar av BBIC som dokumenterades åren 2011 och 2014. Studien visar att vissa delar dokumenterades ofta, medan andra nästan helt utelämnades. Implikationer för forskning och praktik diskuteras.

 


Av: Henrik Karlsson

Vilka delar av BBIC dokumenteras?