FoU publicerar ett systematiskt uppföljningsverktyg för social barnavård

Nyhet

Kontaktperson

Henrik Karlsson

Utredare

 

För kontakt med Henrik - hör av er till FoU-chefQUAL - ett systematiskt uppföljningsverktyg för social barnavård

Många länder strävar efter att utveckla systematiska uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i socialtjänstens olika verksamhetsområden. Ett område som väckt särskilt intresse under de senaste decennierna är utredningsarbetet inom den sociala barnavården. Den här artikeln handlar om hur vi har utvecklat och testat QUAL - en metod för att kvalitetsgranska det skriftliga analysarbetet i en barnavårdsutredning.
Vi hoppas att QUAL kan komplettera andra metoder inom praktiken och användas för att utveckla och förstärka analysarbetet. Men också bidra till professionell utveckling och lärande genom dess möjlighet att ge praktiker feedback på deras arbete med att analysera socialt utsatta barns behov.Av: Henrik Karlsson, Gunilla Avby och Tore Svendsen

Quality of the analysis—A performance management system for the analytical stage of child‐protection investigations