Arbeta med sexuell hälsa inom familjehemsvården

Utbildning

Obs! Tidigare tid och datum är ändrat pga. att utbildningen nu ges digitalt och uppdelat på två tillfällen. Du förväntas delta vid båda tillfällena.

Hur kan du som familjehemssekreterare och barnsekreterare prata om sexualitet, kroppen och relationer med familjehem och placerade unga?

FoU Nordväst anordnar en utbildning tillsammans med RFSU i december. Utbildningen ger dig kunskap om aktuell forskning om ungas sexuella hälsa med fokus på normer, kropp och lust, ömsesidighet och relationer samt sexuell utsatthet. Du kommer att få konkreta exempel på hur du kan samtala med unga och familjehem samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra socialsekreterare inom familjehemsvården. Syftet med utbildningen är att lyfta frågan om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i relation till ert arbete inom familjehemsvården samt tänka framåt kring ert fortsatta arbete.

Under dagen bjuds på fika, lunch står deltagarna för själva.
Ett detaljerat schema för dagen skickas ut senast ett par veckor innan utbildningen.

Du anmäler dig på denna länk: http://px.nu/o2s3q senast 2 december.

Om du har några frågor kring utbildningen kan du höra av dig till sofi.hedman@sollentuna.se eller ellen.nordlund@rfsu.se

Vad händer sen?
Efter utbildningen hoppas vi att det som ni har fått med er kommer att leva vidare i er verksamhet. För att underlätta detta kommer vi att erbjuda ett digitalt uppföljningstillfälle ca tre månader efter utbildningen. Mer information om det kommer längre fram.

Om insatsen
RFSU Stockholm har arbetat främjande för familjehemsplacerade ungas sexuella hälsa sedan 2016 tillsammans i samarbete med bland annat FoU Södertörn. Läs mer här: www.rfsu.se/familjehem.

Utbildningen finansieras av statsbidraget till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.


Kontaktperson

Sofi Hedman

Utredare


TILLFÄLLE 1


Datum

4 december 2020

Plats

Digitalt på Zoom, länk skickas ut i anslutning till första tillfället.

Tid

09.30 - 12.00TILLFÄLLE 2


Datum

14 december 2020

Plats

Digitalt på Zoom, länk skickas ut i anslutning till första tillfället.

Tid

13.00 - 16.00