Webbinarium med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län

Seminarium

Välkommen till en digital minikonferens med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län!

Innehåll

  • Korta presentationer av enheterna för forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län
  • Tips om spännande forskning och utveckling som pågår i länet
  • Möt FoU-enheter och kompetenscentra i Stockholms län som arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Unikt tillfälle – för första gången är så många aktörer samlade!

Målgrupp: Du som arbetar med styrning, ledning och utveckling på strategisk nivå inom kommun eller Region Stockholm.

Datum och tid: 7 dec 2020 kl. 13.00 – 14.30
(anslut gärna kl. 12.45 för test av teknik) Vi är kvar till 15.00 för frågor etc.

Plats: Anslutningslänk mailas ut separat.

Anmäl dig här senast den 1 december>>

Arrangörer:

Forum Carpe – kompetens och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet. En samverkan mellan Stockholms stad och kommuner i länet.

FoU Nordost, FOU nu, Äldrecentrum – Kommunernas och Region Stockholms delregionala forsknings- och utvecklingsenheter med uppdrag bland annat kring funktionshinder/LSS

FoUU enheten för Habilitering & Hälsa – För forskning, utveckling och utbildning inom verksamhetsområdet Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm

Akademiskt primärvårdscentrum – Forskning, utbildning, och utveckling inom primärvården, Region Stockholm

I samarbete med Storsthlm, Länsstyrelsen Stockholm, Funktionsrätt Stockholms län, FoU nordväst och Region Stockholm.

Var kom den här idén ifrån?

Vi är flera forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län.

Vi vill starta en länsövergripande dialog med er som arbetar strategiskt med kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning?

Tillsammans kan vi bidra med kunskap och stöd kring områden som exempelvis:

barnperspektiv inom LSS, hälsosamma levnadsvanor vid kognitiva funktionsnedsättningar, åldrande hos personer med funktionsnedsättning, ökad självständighet, sysselsättning, psykisk ohälsa hos personer med autism samt deras anhöriga, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken samt frågor som uppstått utifrån covid-19.

Vi planerade för konferens i våras, vilken möttes av ett stort intresse, men den blev tyvärr tvungen att ställas in på grund av Corona. Med denna kortare, digitala variant vill vi ändå ta ett litet första steg.

Varmt välkommen!


Kontaktperson

Kristina Engwall

FoU-chef


Datum

7 december 2020

Plats

Anslutningslänk mailas ut separat

Tid

13.00 – 14.30 (anslut gärna kl. 12.45 för test av teknik) Vi är kvar till 15.00 för frågor