Film om resultatet av elevenkäten i Soc för unga

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Kontaktperson


Ylva Weitz

Forskare


Soc för unga

I filmen presenteras resultatet av en enkätundersökning som gjordes före och efter eleverna fått undervisning om socialtjänsten i skolan. Filmen är 15 minuter.