Nordvästkommunernas arbete under Coronakrisen uppmärksammas

Nyhet

Kontaktperson


Palle Storm

Forsknings-och utvecklingsledare


Kreativt socialt arbete i pandemins tid

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) uppmärksammar World Social Work Day 16 mars med att sprida erfarenheter och goda exempel på hur det sociala arbetet bedrivits under coronapandemin. FoU Nordväst deltar för att berätta om rapporten Coronakrisens påverkan på socialtjänsten. 

Tid: tisdagen den 16 mars kl. 13-16

Plats: online

Anmälan och mer information - HÄR.


Arbetet med lärdomar från Coronakrisen fortsätter

Under hösten 2020 publicerade FoU Nordväst rapporten ”Coronakrisens påverkan på socialtjänsten” (Engwall, et. al (2020)). Utifrån detta material skickades ett abstrakt in, och som även accepterades, till den nationella konferensen i socialt arbete, som arrangeras den 17–18 mars av Mälardalens högskola.