_Anna Gärdegård

FoU-chef

Kontakt
  • 08-579 212 24
  • anna.gardegard@sollentuna.se


FoU-chef & kontaktperson för IFO-övergripande uppdrag

Jag är socionom med fil mag i socialt arbete. Jag har tidigare arbetat på Nordens välfärdscenter som projektledare för projektet Nyanlända barn och unga i Norden. Dessförinnan inom socialtjänsten på Södermalm i Stockholm stad, i olika funktioner såsom socialsekreterare, metodutvecklare inom samtliga IFO:s verksamhetsområden och som projektledare för mindre projekt såväl som stadsdelsövergripande FoU uppdrag. Mina specialområden är chefsutbildning och handledning inom framför allt implementering av arbetsmetoder, och tillämpning av individbaserad systematisk uppföljning och utvärdering.

 

Publikationer:

Håkan UvhagenAnna Gärdegård & Charlotte Klinga (2024) Through the lens of learning organization theory: strategies used when introducing new work methods as described by practitioners and leaders in social services, Nordic Social Work Research, DOI: 10.1080/2156857X.2024.2329945

Hasson, H., Hedberg Rundgren, E., Strehlenert, H., Gärdegård, A., Uvhagen, H., Klinga, C., Hedberg Rundgren, Å., & von Thiele Schwarz, U. (2023). The adaptation and fidelity tool to support social service practitioners in balancing fidelity and adaptations: Longitudinal, mixed-method evaluation study. Implementation Research and Practice4https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/26334895231189198

Määttä A., Gärdegård, A. (2020). Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt. Stockholm: Nordens välfärdscenter.

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2020/02/NWC-TidigaInsatser-NY.pdf

Gärdegård, A. et al (2018). Skolan en grund för lyckad inkludering - Nyanlända barn och unga i Norden. Nordens välfärdscenter (även tillgänglig på engelska)

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5157

Jonsson, C., & Gärdegård, A. (2017).  Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande.  Nordens välfärdscenter (även tillgänglig på engelska)

https://issuu.com/nordicwelfare/docs/ensamkommande_light_sv_webb_1_?e=30952623/54418352

Gärdegård, A. (2017). Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden: En kartläggning. Nordens välfärdscenter

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1070799

Gärdegård, A. (2016). Det strategiska ledarskapets betydelse för etablering av evidensbaserad praktik i socialtjänsten: En analys av chefers och medarbetares erfarenheter och uppfattningar. Magisteruppsats, Ersta-Sköndal Högskola, Stockholm.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:910037

Socialstyrelsen, (2015). Förutsättningar för att etablera evidensbaserad praktik i socialtjänsten – en intervjustudie med chefer inom socialtjänsten. Stockholm: Artikel nr 2015-6-34

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-34

Lindstedt, H., & Gärdegård, A. (2012). Delrapport II: utvärdering 2012 av projektet ”Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiska funktionshinder”. Uppsala: Inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-210785

Gärdegård, A. & Lindquist, A. (2008). Samordnad vårdplanering för psykiskt funktionshindrade - Ett utvecklingsprojekt mellan socialtjänst och psykiatri på Södermalm. Rapport i socialt arbete, ISSN 0281-6288; 132. Stockholms Universitet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-38503