_Anna Gärdegård

T.f. FoU-chef

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • 08-579 212 24
  • anna.gardegard@sollentuna.se


T.f. FoU-chef, Kontaktperson för IFO-övergripande uppdrag & missbruks- och beroendefrågor

Jag är socionom och har tidigare arbetat på Nordens välfärdscenter som projektledare för projektet Nyanlända barn och unga i Norden. Dessförinnan inom socialtjänsten på Södermalm i Stockholm stad, i olika funktioner såsom socialsekreterare, projektledare och som metodutvecklare inom samtliga IFO:s verksamhetsområden. Mina specialområden är chefsutbildning och handledning inom framför allt implementering av nya arbetsmetoder och användning av systematisk uppföljning och utvärdering.

 

Publikationer:

Määttä A., Gärdegård, A. (2020). Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt. Stockholm: Nordens välfärdscenter.

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2020/02/NWC-TidigaInsatser-NY.pdf

Gärdegård, A. et al (2018). Skolan en grund för lyckad inkludering - Nyanlända barn och unga i Norden. Nordens välfärdscenter (även tillgänglig på engelska)

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5157

Jonsson, C., & Gärdegård, A. (2017).  Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande.  Nordens välfärdscenter (även tillgänglig på engelska)

https://issuu.com/nordicwelfare/docs/ensamkommande_light_sv_webb_1_?e=30952623/54418352

Gärdegård, A. (2017). Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden: En kartläggning. Nordens välfärdscenter

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1070799

Gärdegård, A. (2016). Det strategiska ledarskapets betydelse för etablering av evidensbaserad praktik i socialtjänsten: En analys av chefers och medarbetares erfarenheter och uppfattningar. Magisteruppsats, Ersta-Sköndal Högskola, Stockholm.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:910037

Socialstyrelsen, (2015). Förutsättningar för att etablera evidensbaserad praktik i socialtjänsten – en intervjustudie med chefer inom socialtjänsten. Stockholm: Artikel nr 2015-6-34

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-34

Lindstedt, H., & Gärdegård, A. (2012). Delrapport II: utvärdering 2012 av projektet ”Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiska funktionshinder”. Uppsala: Inst. för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-210785

Gärdegård, A. & Lindquist, A. (2008). Samordnad vårdplanering för psykiskt funktionshindrade - Ett utvecklingsprojekt mellan socialtjänst och psykiatri på Södermalm. Rapport i socialt arbete, ISSN 0281-6288; 132. Stockholms Universitet

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-38503