Socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Dialogforum

Vi förväntas i allt högre grad använda digital teknik för att vara delaktiga i vår vardag och i samhället. Men den som inte använder digital teknik riskerar bli begränsad och hamna i utanförskap. Socialtjänsten har en viktig roll i frågor som rör invånarnas delaktighet.

Nu vill vi, några av FoU:erna i Stockholms län, i samarbete med forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet, bjuda in till ett regionalt dialogforum på temat Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället.

Välkommen till vårt första dialogforum, där vi ger en introduktion till ämnet och presenterar forskning och projekt. Vi kommer också att hjälpas åt att hitta inriktningen på det framtida arbetet!

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar. Du kanske är socialchef, strateg, utvecklingsledare, ansvarig för införande av välfärdsteknologi, arbetar inom någon av socialtjänstens verksamheter, eller representerar en brukarorganisation eller förening.

Program:

  • Presentationer av aktuell forskning och pågående utvecklingsprojekt kring digital delaktighet i länet.
  • Dialog om hur digitalt utanförskap kan förebyggas och vad som är socialtjänstens roll? Vilka utmaningar och behov finns?
  • Hur kan FoU-enheterna stötta socialtjänsten i frågor om delaktighet och digitalisering?
  • Idéer om nästa steg; teman för kommande träffar och framtida utvecklings/forskningsprojekt.

Anmäl dig via länken bredvid eller kontakta oss via mail eller telefon innan 24 maj för att delta.

Vi planerar att göra föredragen från dialogmötet tillgängliga på nätet, men vi vill ha så många med i diskussionerna som möjligt under träffen 27 maj.

Detta dialogforum är det första i en rad planerade möten. Kontakta oss gärna om du vill få inbjudan till kommande träffar, även om du inte har möjlighet att delta nu, eller är intresserad av att veta mer om projektet. Vi vill också gärna ta del av dina reflektioner och idéer om digital delaktighet. Läs mer om projektet här: Motverka digitalt utanförskap – Äldrecentrum (aldrecentrum.se)


Kontaktperson på FoU Nordväst

Martin Åberg

Utredare


Dialogforum

Socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Datum

27 maj 2021

Tid

kl. 13-16

Plats

Digitalt via zoom

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!Varmt välkommen!

Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se
Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se tel 070 00 11 234

FoU Nordost - www.founordost.se
FoU Nordväst - www.fou-nordvast.se
FOU nu - www.founu.se
Nestor FoU-center - www.nestorfou.se
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum - www.aldrecentrum.se
CACTUS - www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society