Tematräff för dig som är intresserad av insatser för digitalt stöd i hemmet

Tematräff

Digitala fixare, digital hemguide, teknikbuss, digitala stödgrupper…

Många kommuner och stadsdelar har startat eller är på väg att starta olika former av nya stödinsatser för de som bor hemma och har svårt att själva klara de digitala lösningarna i sin vardag.

Vid det regionala dialogforumet den 23:e september 2021 tittade vi närmare på två initiativ i länet; digitala fixare i Stockholms län och digital hemguide i Järfälla. Då gavs en glimt av hur mycket det finns att lära av de olika erfarenheter som görs. Ett resultat av dialogforumet var beslutet att anordna en särskild tematräff för erfarenhetsutbyte kring stöd i hemmet kring digitala lösningar. Länsstyrelsen i Stockholm bedriver ett projekt för stöd till pensionärer i digitala frågor (”Mer digitalt i Stockholms skärgård”). Vi är glada över att de kan medverka vid tematräffen. Tillsammans kan vi uppmärksamma viktiga utmaningar och möjligheter med stödet för att använda digitala lösningar.

Varmt välkommen till en eftermiddag med tillfälle att
- Ta del av erfarenheter från Länsstyrelsens arbete för digitalt stöd till äldre
- Utbyta erfarenheter mellan kommuners olika former för digitalt stöd i hemmet
- Lyfta angelägna utmaningar
- Reflektera kring insikter och lärdomar
- Knyta kontakter med andra som arbetar med samma frågor i länet

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill lyfta något särskilt.
(I anmälningsformuläret kan du berätta om vilka frågor du är särskilt intresserad av.)
Hoppas vi ses!

Kontakt om eventet: Elisabeth Lauritzen
elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
Tel 070 00 11 234
FOU nu, del i det regionala nätverket kring delaktighet i ett digitaliserat samhälleMartin Åberg

Utredare


Datum

29 nov 2021

Plats

digitalt

Tid

13.30 – 16.30Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheterna i Stockholms län har tillsammans med Cactus, – en forskargrupp på KI – startat ett samarbete kring temat delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är på socialtjänsten i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU:erna för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.
Regionalt dialogforum. FoU:erna arrangerar, i samarbete med nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda parter inom socialtjänst, brukarorganisationer och andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;
#1 var den 27 maj, em. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 var den 23 sept, em. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 är den 7 dec, em . Tema: Digial kompetens hos personal + Behov av fördjupad kunskap

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se

Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamma fördjupningsarbeten och forskning att utkristalliseras. Ev. kommer en gemensam forskningsansökan att göras vintern 2021/22.
Kontaktperson: Charlotta Ryd, Äldrecentrum charlotta.ryd@aldrecentrum.se

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!

Varmt välkommen!

Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se
Charlotta Ryd, Äldrecentrum, charlotta.ryd@aldrecentrum.se

FoU Nordost - www.founordost.se

FoU Nordväst - www.fou-nordvast.se

FOU nu - www.founu.se

Nestor FoU-center - www.nestorfou.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum - www.aldrecentrum.se

CACTUS - www.ki.se/nvs/cactus-cognitive-accessibility-and-technology-use-when-ageing-in-home-and-society