Barns uppfattning om socialtjänsten i Socialvetenskaplig tidskrift

Nyhet

Kontaktperson

Ylva Weitz

Forskare vid Södertörns högskola


Erfarenheter från en riktad undervisningsinsats

I artikeln skriver f.d. medarbetarna på FoU Nordväst, Ylva Spånberger Weitz och Maja Hagström, om en studie som genomfördes tillsammans med Sollentuna kommun. Studien följer ett kommunalt utvecklingsarbete som syftar till att skapa en känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga. Utvecklingsarbetet initierades efter att ett lokalt brukarråd för placerade ungdomar hade påtalat brister i socialtjänstens information till barn och unga.

Läs hela artikeln nedan.


Av: Ylva Spånberger Weitz & Maja Hagström

Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats