En känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga?

Publikation inom Barn, ungdom & familj

Kontaktperson


Ylva Weitz

ForskareEn känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga?

Följeforskning av en undervisningsinsats för att stärka barn och ungas kunskap om socialtjänsten.

Skolan uppmärksammas alltmer som en viktig arena för förebyggande socialt arbete. I Sverige genomförs på flera håll initiativ för att genom skolan på olika sätt nå ut med information till barn och unga om deras sociala rättigheter och om möjligheter till stöd vid social utsatthet. I den här rapporten presenteras ett sådant lokalt utvecklingsarbete där socialtjänsten i en svensk kommun, i samarbete med en kommunal grundskola samt med unga som har egna erfarenheter av kontakt med socialtjänsten, har tagit fram ett material för undervisning om socialtjänsten i skolan.

Resultat från följeforskningen har redovisats i ett flertal tidigare publikationer. Syftet med den här rapporten är att presentera samlade erfarenheter och lärdomar från följeforskningen. Rapporten bygger dels på en sammanfattning av resultat från tidigare publikationer, dels på resultat som inte har presenterats tidigare.


Av: Ylva Spånberger Weitz

En känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga?