Ny rapport om Hembesöksprogrammet i Järfälla

Nyhet

Uppföljning av Hembesöksprogrammet i Järfälla


Av: Shilan Nazari, Palle Storm & Annika Larsson

ÖPPNA PDF


Kontaktperson

Annika Larsson

Forsknings- och utvecklingsledare


"Jag tycker att det har varit en trygghet att det varit både en vårdpersonal och en från socialtjänsten, dom jobbar med ganska olika saker. Det har känts väldigt tryggt att få träffa båda, på det sättet tycker jag att det har varit superbra."

Så säger en förälder som deltagit i Järfällas hembesöksprogram.

Programmet som erbjuds kallas det utökade hembesöksprogrammet och riktar sig till förstagångsföräldrar samt föräldrar som får sitt första barn i Sverige och bor på utvalda adresser i områden där föräldraskapsstödet vanligtvis hade svårt att nå fram. En arbetsgrupp bestående av medarbetare både från kommunen och regionen utarbetade programmet gemensamt, med inspiration främst från Rinkeby-Kista SDFs och Skånes modeller.

Målsättningarna med hembesöksprogrammet är att skapa jämlika levnadsvillkor och en trygg uppväxt för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Målen inkluderar att stärka föräldrarnas roll, öka deras trygghet i att besöka andra verksamheter och öka förtroendet för samhällets institutioner, särskilt socialtjänsten.

Syftet med denna rapport är att undersöka föräldrarnas och de professionellas upplevelse av programmet. De övergripande frågeställningarna har varit om programmet når sin avsedda målgrupp, hur föräldraskapsstödjare och BVC-sjuksköterskor upplever programmet, hur föräldrarna upplever det stöd de får, samt om det finns möjliga områden för utveckling.