Socialtjänstdagen i nordväst 23 maj 2024

Evenemang

Välkommen till FoU Nordväst årligt återkommande forsknings- och utvecklingsdag för socialtjänsterna i nordvästra Stockholms län. I vanlig ordning blir det en dag med nätverkande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer från nordvästkommunerna.

Årets Socialtjänstdag i Nordväst har det övergripande temat:

En ny Socialtjänstlag 2025 - hur förbereder vi oss?

Den nya Socialtjänstlagen planeras börjar gälla den 1 juli 2025. Enligt Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall kommer huvudförslagen från utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, att finnas med:

  • Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
  • Socialtjänsten ska planera sina insatser inom samtliga verksamhetsområden med fokus på tidigt och förebyggande arbete
  • Socialtjänsten ska ges möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning
  • Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

Programpunkterna berör på olika sätt nya SoL och hur den påverkar socialtjänsten – med särskilt fokus på hur verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Varmt välkomna!


Om anmälan

Det är kostnadsfritt att delta. Vid förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 8.15 och eftermiddagsfika. Mat och dryck får ej medtas i aulan. Lunch på egen hand.

Lokalen tar 140 personer. Vi hoppas att alla som vill delta får plats - men om det börjar bli ont om platser kommer vi prioritera så att medarbetare i alla åtta nordvästkommuner kan anmäla sig. Varje kommun är garanterad åtminstone 10 platser vardera.


Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare

Datum

23 maj 2024

Plats

Sundbyberg - Långholmens folkhögskola i Sundbyberg, Löfströms allé 7

Tid

9.00 - 15.30