Socialtjänstdagen i nordväst 23 maj 2024

Evenemang

Save the date - 23 maj!

Välkommen till FoU Nordväst årligt återkommande forsknings- och utvecklingsdag för socialtjänsterna i nordvästra Stockholms län. I vanlig ordning blir det en dag med nätverkande, kunskapsutbyte och inspirerande presentationer från nordvästkommunerna.

Årets Socialtjänstdag i Nordväst har temat:

En ny Socialtjänstlag 2025 - hur förbereder vi oss?

Den nya Socialtjänstlagen planeras börjar gälla den 1 juli 2025. Enligt Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall kommer huvudförslagen från utredningen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, att finnas med:

  • Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
  • Socialtjänsten ska planera sina insatser inom samtliga verksamhetsområden med fokus på tidigt och förebyggande arbete
  • Socialtjänsten ska ges möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning
  • Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

Programpunkterna kommer beröra nya SoL och hur den påverkar socialtjänsten – med särskilt fokus på hur verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Har du förslag på innehåll, önskemål, talare eller om du själv är intresserad av att bidra - hör av dig!

Varmt välkomna!


Kontaktperson

Martin Åberg

Utredare


Datum

23 maj 2024

Plats

Sundbyberg - Långholmens folkhögskola i Sundbyberg, Löfströms allé 7

Tid

Preliminärt kl. 9.00 - 15.00