_Ingrid Elmér

medforskare

KontaktOm Ingrid

Jag heter Ingrid Elmér och är utbildad beteendevetare, socionom och leg. psykoterapeut. Jag arbetar i nuläget med familjerätt på Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Under hösten 2022 är jag medforskare på FoU Nordväst och arbetar tillsammans med forsknings- och utvecklingsledare Baharan Kazemi. Vi ska försöka ta reda på vad det är som gör att Familjerättsbyrån har en hög ärendemängd avseende vårdnadsmål från tingsrätten genom att ta reda på mer om vilka familjer vi möter. Vi ska granska akter från 2020/2021 samt tio år tillbaka i tiden. Faktorer som vi bland annat tittar på är tidigare förekomst inom socialtjänst och familjerätt, sysselsättning, geografisk spridning, bakgrund och i vilken grad det finns uppgifter om våld. Jag har även tidigare varit på FoU Nordväst då jag och en kollega gjorde en praktikerraport om samarbetssamtal (2014).