_Jörgen Larsson

forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • jorgen.larsson@sollentuna.se
  • 08 579 220 79


Om Jörgen

Jag har studerat kriminologi och är polis i grunden. Jag har fram till 2022 arbetat med myndighetssamverkan och metodutveckling i rollen som gruppchef för områdespolisen i Järva, huvudsakligen riktat mot kriminella nätverk med avhopparverksamhet och att förhindra nyrekrytering i fokus. Jag har mellan mars 2022 och mars 2023 bedrivit ett projekt hos FoU Nordväst i syfte att stötta nordvästkommunerna i deras utveckling av dessa verksamhetsområden.

Numera arbetar jag som forsknings- och utvecklingsledare för FoU Nordväst i ett bredare uppdrag men med kriminalitet som huvudområde. Jag arbetar särskilt med att stötta nordvästkommunerna i sina förberedelser inför kommande lagstiftning inom exempelvis kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete samt den nya socialtjänstlagen som väntas fokusera på förebyggande arbete.