_Jörgen Larsson

projektledare

Kontakt
  • jorgen.larsson@sollentuna.se
  • 08 579 213 29


Om Jörgen

Jag är Polis i grunden och har på senare år arbetat med myndighetssamverkan och metodutveckling i Järva kring avhopparverksamhet och att förhindra nyrekrytering. Jag är sedan mars 2022 projektledare hos FoU Nordväst i syfte att stötta nordvästkommunerna i deras utveckling av dessa verksamhetsområden.