Samverkan

FoU Nordväst samverkar med ett antal aktörer:

  • Olika universitet och högskolor framförallt socialhögskolan i Stockholm. Tillsammans med socialhögskolan arbetar FoU Nordväst med studenternas fältpraktik, den långa praktiken, praktikermedverkan i undervisningen, diskussion kring val av studenternas examinationsarbeten, handledning etc. Flera av de anställda på FoU Nordväst är också anställda eller bedriver studier på socialhögskolan.
  • Andra FoU-enheter i Stockholms län. Ett kontinuerligt samarbete sker med andra FoU-miljöer. Tillsammans med de kommunala FoU-enheterna bedrivs ett flerårigt forskningsprojekt kring ensamkommande flyktingbarn. Samtliga FoU-enheter är också inblandade i ett stort EU-projekt kring evidensbaserad praktik inom barn- och ungdomsområdet. Det finns också en samverkan mellan FoU-enheten och landstingsägda forsknings-FoU:n i Stockholms län rörande missbruks- och beroendefrågor. Parterna har gemensamt undertecknat en avsiktsförklaring kring denna samverkan.
  • Andra FoU-enheter i landet. FoU Nordväst är involverad i FoU Välfärd som är en intresseorganisation för alla landets FoU-enheter.
  • Olika myndigheter och organisationer. FoU Nordväst samverkar med SKL, Storsthlm och Socialstyrelsen i olika frågor.