Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT
Genom att gå in på fou-nordvast.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.
För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvarig för hemsidan är FoU-chef. Vid frågor vänligen kontakta oss. För övriga kontaktuppgifter se fou-nordvast.se.

2. COOKIES
På fou-nordvast.se används cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidesbesökarens dator. En cookie kan vara antingen temporär eller permanent. En temporär cookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en permanent cookie sparas. Den permanenta cookien sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda fou-nordvast.se som det är tänkt.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter varje enskild hemsidesbesökare. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på fou-nordvast.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

På fou-nordvast.se finns även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder också s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på fou-nordvast.se sluta att fungera korrekt. Om du tillåter cookies kan du välja vilka cookies du vill tillåta under ”cookie-inställningar” nedan.

3. PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, exempelvis om du kontaktar oss via formulär på hemsidan, skickar anmälan till event via hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi att använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Det gör du genom att välja ”avprenumerera” längst ner i nyhetsbrevet.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners, men i förekommande fall endast i den omfattning och på det sätt som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, exempelvis i form av utskick av nyhetsbrev.
När dina personuppgifter är registrerade hos oss har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är FoU-chef. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig att kontakta oss.

4. IMMATERIALRÄTT
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör fou-nordvast.se eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver FoU-Nordvästs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan resultera i rättsliga påföljder.

5. ANSVAR
fou-nordvast.se tar inget ansvar för, eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. TILLÄMPLIG LAG
Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.