Publikationer

Barn, unga & familj
En känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga?

Följeforskning av en undervisningsinsats för att stärka barn och ungas kunskap om socialtjänsten. Slutrapport.

Skolan uppmärksammas alltmer som en viktig arena för förebyggande socialt arbete. I Sverige genomförs på flera håll initiativ för att genom skolan på olika sätt nå ut med information till barn och unga om deras sociala rättigheter och om möjligheter till stöd vid social utsatthet. I den här rapporten presenteras ett sådant lokalt utvecklingsarbete där socialtjänsten i en svensk kommun, i samarbete med en kommunal grundskola samt med unga som har egna erfarenheter av kontakt med socialtjänsten, har tagit fram ett material för undervisning om socialtjänsten i skolan.

Av: Ylva Spånberger Weitz