Publikationer

Barn, unga & familj
_Vilka delar av BBIC dokumenteras?

En studie från Stockholm stad.

I den här rapporten undersöks vilka delar av BBIC som dokumenterades åren 2011 och 2014. Studien visar att vissa delar dokumenterades ofta, medan andra nästan helt utelämnades. Implikationer för forskning och praktik diskuteras.