Publikationer

Publikation inom Försörjningsstöd och arbetsmarknad
_Benchmarking - Rätt till tillfälligt boende i nordvästkommunerna i Stockholms län

Benchmarking är att jämföra sin verksamhet med andra verksamheter som fungerar bättre, eller mot en etablerad standard.

FoU Nordväst har under 2018 genomfört benchmarking av hur nordvästkommunerna i Stockholms län utreder och bedömer rätten till tillfälligt boende. Studien kom till efter att Sollentuna konstaterat att de hade högre kostnader för ekonomiskt bistånd per hushåll än många jämförbara kommuner.

Studiens syfte är att undersöka och jämföra hur rätten till tillfälligt boende utreds och bedöms, och hur socialsekreterare värderar och resonerar kring vilket ansvar klienterna själva har för sin situation, vad som är akuta situationer, vilka faktorer som gör att tillfälligt boende beviljas och vilket ansvar klienterna själva har med tanke på deras position i samhället och på bostadsmarknaden.

 

Av: Henrik Karlsson, Maria Bennich & Mattias Hellgren