BBIC-samordning

Uppdrag inom Barn, familj & ungdom

Om BBIC-samordning

FoU Nordvästs samordningsuppdrag innebär att delta på Socialstyrelsens möten med BBIC-samordnare i landet, anordna nätverksmöten i nordväst och sprida information från Socialstyrelsen till kommunernas BBIC-utbildare och BBIC-ansvariga, samordna gemensam grundutbildning i BBIC samt driva kommungemensamma frågor kring BBIC. Uppdraget innebär även att återföra synpunkter från praktiken till Socialstyrelsen. Målsättningen är att främja kopplingen mellan BBIC-samordningen och praktiken, exempelvis genom att återföra uppdraget till en praktiker som kopplas till FoU.


 

Kontaktperson


Sofi From

Utredare