Karlstadsmodellen

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Karlstadsmodellen

Karlstadsmodellen lyfter fram röster från familjehemsbarn och är ett verktyg för systematisk uppföljning av familjehemsvården.

FoU Nordväst håller sedan 2015 i analysseminarium enligt Karlstadsmodellen tillsammans med familjehemsgruppen i Sollentuna.

Under 2019 pågår en översyn och uppdatering av metoden under ledning av Karlstad kommun. Familjehemsgruppen i Sollentuna och FoU Nordväst deltar med synpunkter och erfarenheter från sitt samarbete i arbetet med denna uppföljningsmodell.


 

Kontaktperson


Ylva Weitz

Forskare