Karlstadsmodellen

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Karlstadsmodellen

Karlstadsmodellen lyfter fram röster från familjehemsbarn och är ett verktyg för systematisk uppföljning av familjehemsvården.
FoU Nordväst håller sedan 2015 i analysseminarium enligt Karlstadsmodellen tillsammans med familjehemsgruppen i Sollentuna. Vi välkomnar fler kommuner att höra av sig om ni är intresserade av ett liknande samarbete!
Under 2019 genomfördes en översyn och uppdatering av metoden under ledning av Karlstad kommun. Familjehemsgruppen i Sollentuna och FoU Nordväst deltog med synpunkter och erfarenheter från sitt samarbete i arbetet med denna uppföljningsmodell. Det uppdaterade arbetsmaterialet (t.ex. metodbeskrivning och intervjuguide) finns tillgängligt här och är fritt för nedladdning här: https://www.kau.se/index.php/fou-valfard-varmland/verksamhetsutveckling/karlstadsmodellen-att-lara-av-fosterbarn.


 

Kontaktperson


Ylva Weitz

Forskare