FoU Social Talks – katalog

FoU Social Talks

Erfarenhetsberättelserna är i sig en kunskapskälla som kan användas för att öka lärdomen om och förståelsen för de frågor de behandlar.
När vi använder berättelserna i seminariekonceptet kommer de till sin fulla rätt som katalysatorer för de verksamhetsknutna samtalen vilka syftar till att leda till nya tankar och kanske även ny praktik.


Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med att förebygga nyrekrytering till kriminella nätverk?


Hybridseminarium, februari 2023

Inbjudan

Se erfarenhetsberättelserna från seminariet här.


Magdalena El-Sayed, Socialsekreterare, Barn och ungdom, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Magdalena har mångårig erfarenhet av myndighetsutövning gällande aktuell målgrupp i Rinkeby-Kista sdf och har varit med och byggt upp en tight samverkan mellan Socialtjänsten och Polisen.

Hennes erfarenhetsberättelse handlar om ytterligheterna i socialt arbete och inspirerar till små skillnader i arbetsmetodik som ändå kan vara livsavgörande.


Jörgen Larsson, Projektledare FoU Nordväst. F.d. trefassamordnare, lokalpolisområde Järva.

Jörgen har ansvarat för att bygga upp en polisiär arbetsmetodik i förhållande till målgruppen i lokalpolisområde Järva. Hans erfarenhetsberättelse ger inblick i det polisiära perspektivet och han delar med sig av erfarenheter och motgångar som han upplevt.

Jörgen inspirerar med sin berättelse till samverkan mellan professioner som kan öppna upp oanade möjligheter.


Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med att stödja avhoppare från kriminalitet?


Hybridseminarium, oktober 2022

Inbjudan

Se erfarenhetsberättelserna från seminariet här.


Maria Andersson, Biträdande enhetschef och samordnare mot våldsbejakande extremism Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Maria är socionom och har arbetat med målgruppen i många år. Hon har ansvarat för att bygga upp en organisation och verksamhet i Rinkeby-Kista för att möta stadsdelens behov. Hennes erfarenhetsberättelse bottnar i tillit till det sociala arbetets profession och kompetens.

Maria tar oss tillbaka till grunderna i socialt arbete och inspirerar till kreativ problemlösning.


Master Obi's Återkomst - om hemmasittare

Uppspelad på Ifous konferens Att främja skolnärvaro november 2023

Marit Sahlström, författare och pedagog på Magelungen Utveckling

Under tio år arbetade hon i projektet Oneeighty  som online stöttade skolfrånvarande elever tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. Idag arbetar Marit med opinionsarbete med fokus på att synliggöra unga i behov av omfattande stöd och lyfta deras röster i samhällsdebatten.

I Marits erfarenhetsberättelse får vi följa med in i hennes onlinearbete med en skolfrånvarande elev och hur man kan skapa förändring genom att fokusera på det som fungerar.


Hur kan socialtjänsten i din kommun arbeta med våldsutövare?


Hybridseminarium, maj 2024

Inbjudan

Se erfarenhetsberättelserna från seminariet här.


Kim Tjernqvist, Familjebehandlare på Relationsvåldscenter Väst, Järva stadsdelsförvaltning

Kim är socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och en master i sexologi. Idag arbetar Kim med stöd och behandling för vuxna som utsatts för våld i nära relation, vuxna våldsutövare, samt barn som upplevt våld.

I Kims erfarenhetsberättelse får vi följa med in i behandlingssituationen och får en inblick i vad som kan ha varit en avgörande vändpunkt för våldsutövarens motivation till förändring.


Yasmin Khanabhadi, Gruppledare och senior socialsekreterare på Relationsvåldsteamet i Sundbybergs stad.

Yasmin är socionom och har arbetat med målgruppen i många år i Järva stadsdelsförvaltning och nu i Sundbybergs stad. Hon har ansvarat över ett projektarbete och tagit fram rutiner för att handlägga våldsutövande klienter. Hennes erfarenhetsberättelse ger inblick i det sociala arbetets svårigheter och utmaningar.

Med sin berättelse tar oss Yasmin tillbaka till det sociala arbetets kärnfrågor och inspirerar till att utforska våra egna föreställningar.