Uppföljning av chefer och gruppledare i ett förändringsarbete

Uppdrag som är IFO-övergripande

Om Uppföljning av chefer och gruppledare i ett förändringsarbete

I Järfälla prövas en modell med 6-timmars arbetsdag.

FoU Nordväst har ett uppdrag att följa upp chefer och gruppledares upplevda förutsättning, villkor och dilemman att leda verksamheten i ett förändringsarbete.


 

Kontaktperson


Gunilla Avby

FoU-chef & forskare