Benchmarking - tillfälligt boende

Uppdrag inom Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Om Benchmarking - tillfälligt boende

FoU Nordväst har uppdraget att undersöka och jämföra hur nordvästkommunerna i Stockholms län arbetar med att utreda och bedöma vilka som har rätt att få tillfälligt boende av socialtjänsten. Studien syftar också till att undersöka handläggarnas socialsekreterares åsikter, attityder och värderingar kring vilket ansvar klienterna själva har för sin situation, vilka situationer som bedöms akuta, vilka faktorer som gör att man oftast beviljar och vilken förmåga klienterna har att själva lösa sin situation.


 

Kontaktperson


Henrik Karlsson

Utredare