Finsam – fördjupad målgruppsinventering

Uppdrag inom Försörjningsstöd och arbetsmarknad

Om Finsam - fördjupad målgruppsinventering

FoU Nordväst har ett uppdrag att kartlägga målgruppen nyanlända i syfte att ge underlag till verksamheten att utveckla insatser som kan leda till egen försörjning.


 

Kontaktperson


Martin Åberg

Utredare