Soc för unga

Avslutat uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Vad är Soc för unga? Se en kort film.Se en film om uppdraget. Publicerad 2020-11-23.

Lärarhandledningen Soc för unga

Ta del av resultaten från FoU Nordvästs utvärdering av pilotprojektet samt bifogad checklista för implementering:


Besök webbplatsen Soc för unga.


Om Soc för unga

FoU Nordväst följer sedan 2016 projektet Framtidens socialtjänst, där socialtjänst, skola och ungdomar i Sollentuna kommun har arbetat tillsammans för att skapa en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. En del i projektet har varit att skapa en webbplats för barn och unga med information om socialtjänsten samt med lättillgängliga kontaktvägar för den som är i behov av socialtjänstens stöd. En annan del har varit att skapa en lärarhandledning som stöd för skolans undervisning om socialtjänsten – i syfte att sprida kunskap om socialtjänsten till alla barn och ungdomar i Sollentuna kommun. Webbplats och lärarhandledning är nära kopplade till varandra och har fått det gemensamma namnet Soc för unga. Tillsammans utgör de ett led i att stärka det förebyggande arbetet inom socialtjänstens verksamhet.

Under 2016-2017 utvärderade FoU Nordväst det pilotprojekt där lärarhandledningen Soc för unga utformades och prövades i Gärdeskolan i Sollentuna. Vi följer och utvärderar nu det fortsatta arbetet med att implementera och använda lärarhandledningen i flera grundskolor i Sollentuna kommun. Under 2018-2019 genomförs en utvärdering av lärarhandledningens implementering i ytterligare sju skolor. Under 2019-2021 genomförs ytterligare en studie av projektet med finansiering från Forte. I denna studie ligger fokus dels på professionellas erfarenheter av det gemensamma arbetet kring att ta fram och använda lärarhandledningen, dels på elevers kunskap om och uppfattningar kring socialtjänsten och social utsatthet, efter att ha deltagit i undervisning om socialtjänsten med stöd av lärarhandledningen.

Följeforskningen har hittills resulterat i en utvärderingsrapport som dokumenterar arbetet med att utforma och pröva lärarhandledningen i Gärdeskolan (pilotprojektet). Som ett resultat av utvärderingen har även en checklista tagits fram, i syfte att användas som stöd för fortsatt implementering och spridning av lärarhandledningen.