Hembesöksprogrammet i Järfälla

Avslutat uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Hembesöksprogrammet i Järfälla

Genom Hembesöksprogrammet, vid Kallhälls familjecentral, erbjuds förstagångsföräldrar i ett avgränsat område i Kallhäll utökat hembesök av BVC-sköterskor och föräldraskapsstödjare som gör hembesöket gemensamt.

Målsättningen är att öka det förebyggande föräldrastödet, så att alla föräldrar som har behov av råd och stöd i sitt föräldraskap känner till och kan ta del av de tjänster som finns i Järfälla. På så sätt hoppas man även kunna stärka förutsättningarna till delaktighet i samhället. Syftet med denna studie är att är att undersöka om insatsen når den tilltänkta målgruppen samt hur målgruppen och personalen upplever hembesöksprogrammet i Järfälla.