Hembesöksprogrammet

Uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om Hembesöksprogrammet

Genom Hembesöksprogrammet erbjuds förstagångsföräldrar i Turebergsområdet utökat hembesök av BVC-sköterskor och kuratorer (som gör hembesöket gemensamt) vid Sollentuna familjecentral. Syftet är att öka det förebyggande föräldrastödet så att alla föräldrar som har behov av råd och stöd i sitt föräldraskap känner till och kan ta del av de tjänster som finns i Sollentuna. Målsättningen är att (a) identifiera och eventuellt utveckla indikatorer för systematisk uppföljning för att mäta effekten av arbetet, och (b) synliggör samarbetets effekter på yrkesprofessionella lärande och jobbtillfredsställelse, med tanke på att BVC-sköterskor och socialtjänstens kurator ska ingå i samarbetet.

 


 

Kontaktperson


Palle Storm

Forskare