Pratamedbarn.nu

Avslutat uppdrag inom Barn, ungdom & familj

Om pratamedbarn.nu

Pratamedbarn.nu är ett metodstöd i form av en webbsida som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Metodstödet är framtaget av FoU Södertörn i samarbete med socialarbetare i Huddinge och Nacka.

Idag administreras webbsidan och dess innehåll av FoU Nordväst och FoU Nordost. Under våren inleds ett projekt där vi tillsammans med praktiker kommer att titta på hur metodstödet används och vilka utvecklingsbehov som finns.